Welkom op "ArtAbstract".

Op deze site vinden jullie werken uit mijn  privé collectie (a-z), het resultaat van een jarenlange interesse voor moderne en hedendaagse kunst. Aanvankelijk ging mijn belangstelling naar het (post)expressionisme.  Na mijn studententijd begon ik met het organiseren van tentoonstellingen,  werd ik aangetrokken  door  de actuele beeldende kunst van het moment en keek ik naar het werk van Jan Cox. Via zeefdrukker Roger Vandaele kocht ik werk van  Luc Tuymans en Bernd Lohaus.

In 1992 leerde  ik de Ethiopische kunstenaar Mulugeta Tafesse kennen die mij kennis liet maken met het werk van Koen Broucke, Vincent Geyskens en David Claerbout. Later volgden Berlinde De Bruyckere, Koen van den Broeck, Hans Op de Beeck  en Geert Goiris.

Midden jaren negentig bezocht ik het appartement met muurschilderingen van  Jozef Peeters aan De Gerlachekaai. De eerste jaren keek en las ik enkel over de eerste generatie Belgische abstracte kunstenaars met naast  Jozef Peeters vooral Michel Seuphor, Karel Maes, Victor Servranckx en  Edmond Van Dooren. Nadien volgde de tweede en derde generatie en begon ik met verzamelen waaronder werk van Jo Delahaut, Luc Peire, Vic Gentils, Marc Verstockt, Gilbert Swimberghe, André Beullens en Amédée Cortier.

Stilaan krijgt mijn verzameling vorm waarbij ik aandacht besteed aan verschillende stromingen in de schilderkunst in het België uit de 2e helft van de twintigste eeuw. 

Chronologisch kan je mijn verzameling indelen in devolgende groeperingen: Art Abstrait (°1952), Formes (° 1956), Raaklijn (1956-1963), G58 (1958-1962), De Nieuwe Vlaamse School (°1960), Art Construit (°1960), Nieuwe Figuratie ('60-'70), Neo Expressionisme ('80) en Nieuwe schilderkunst ('90).

Recent heb ik een aantal werken op de site mee opgenomen die aangekocht werden door mijn goede vriend David Eeckhaoudt. David richt zich stilaan meer en meer op de groep 'art abstrait' met werk van o.a. Jean Milo en Stella vander Auwera. 

In functie van de verdere uitbouw van onze collecties bieden we een aantal werken te koop aan tegen zeer gunstige voorwaarden.

Ik nodig jullie graag uit tot een bezoek  van mijn site.  Reacties en uitwisseling van informatie zijn steeds  welkom.  Hiervoor ga je naar contact.